13 настай хүүхэд жирэм.сэн болж, эмнэлэгт хандсан нь үнэн

0
1072

Өсвөр насны хүүхэд жи рэм сэлж, эмчийн хяналтад орохоор эмнэлгийн байгууллагад ханджээ. Тодруулбал, 13 настай хүүхэд жирэм сэн болж, харьяа дүүргийнхээ эмнэлэгт ханджээ. Эмнэлгийн байгууллагаас насанд хүрээгүй хүүхэд жирэм сэн болсон тул цагдаагийн байгууллагад хандсан байна.

Энэ талаар албаны эх сурвалжаас тодруулахад

“13 настай хүүх эд бэл гийн харь цаанд орж, жирэм сэлсэн нь үнэн. Өрхийн эмнэлгээс нь цагдаагийн байгууллагад дуудлага өгсөн байна лээ. Энэ хэргийг Баянзүрх дүүргийн цаг даагийн газарт шалгаж байгаа” гэлээ.

Өсвөр насны хүүхэд жирэм сэлж, эмчийн хяналтад орохоор эмнэлгийн байгууллагад ханджээ. Тодруулбал, 13 настай хүүхэд жирэм сэн болж, харьяа дүүргийнхээ эмнэлэгт ханджээ. Эмнэлгийн байгууллагаас насанд хүрээгүй хүүхэд жирэм сэн болсон тул цагдаагийн байгууллагад хандсан байна.

Энэ талаар албаны эх сурвалжаас тодруулахад

“13 настай хүүхэд бэл гийн харьцаанд орж, жирэм сэлсэн нь үнэн. Өрхийн эмнэлгээс нь цагдаагийн байгууллагад дуудлага өгсөн байна лээ. Энэ хэргийг Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газарт шалгаж байгаа” гэлээ.

Leave a reply